Privacybeleid

We verzamelen, gebruiken en slaan uw persoonlijke gegevens op uitsluitend in het kader van de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens van de Bondsrepubliek Duitsland. Hieronder informeren we u over de aard, omvang en het doel van het verzamelen van gegevens en gebruik.

Verzamelen en verwerken van gegevens

Elke toegang tot onze website en elke download van een bestand op deze website worden aangemeld. Deze opslag dient interne systeem gerelateerde en statistische doeleinden. Opgenomen data: toegangsnaam van het bestand, datum en tijd van de toegang, hoeveelheid overgedragen data, melding van het succesvol ophalen, webbrowser en domein aanvragen. Bovendien worden de IP-adressen van de bezoekende computers aangemeld. Verdere persoonsgegevens worden alleen verzameld als de gebruiker van de website en/of cliënt vrijwillig informatie geeft tijdens een onderzoek, een registratie, het afsluiten van een contract of via de instellingen van zijn browser.

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand welke wordt verzonden wanneer u een website bezoekt. Cookies worden tijdelijk opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker of klant van deze website. Als de corresponderende server van onze website opnieuw wordt opgeroepen door de gebruiker/klant van deze website, de gebruiker/klant browser stuurt de eerder ontvangen cookie terug naar de server.

De server evalueert de informatie verkregen door deze procedure op verschillende manieren. Cookies kunnen bijvoorbeeld commercials weergegeven of het navigeren op de website vergemakkelijken. Als gebruiker/klant van de website het gebruik van cookies wil uitschakelen, kan dit door het veranderen van de instellingen van het lokaal gebruikte internet browser in het computersysteem. Wijzigingen gelden voor programma, s gebruikt voor het openen en bekijken van websites (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera of Safari).

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens

Voor zover de gebruiker van onze website persoonlijk identificeerbare data heeft verstrekt, gebruiken we deze alleen om antwoord te geven op vragen en zakelijke transacties van de gebruiker/klant van de website en voor technische administratie. Persoonlijke data wordt alleen doorgegeven aan derden of anderszins overgedragen als dit nodig is om contracten te vervullen of voor de facturering doeleinden of als de gebruiker/klant van de website al eerder heeft ingestemd. De gebruiker/klant van de website heeft het recht om zijn toestemming op elk moment te herroepen.

Opgeslagen persoonlijke data wordt gewist wanneer de gebruiker/klant van de website zijn toestemming voor opslag intrekt, als kennis van deze data om te voldoen aan het beoogde doel is verouderd of bij het opnemen van deze gegevens niet-ontvankelijk is voor andere juridische redenen. Gegevens voor facturering en boekhoudkundige doeleinden worden niet beïnvloed door een verzoek tot annulering.

Recht van toegang tot persoonlijke data

Op schriftelijk verzoek, zullen wij de gebruiker/klant van de website over de opgeslagen gegevens die betrekking hebben op de persoon informeren. Het verzoek moet worden gericht aan ons adres vermeld in de juridische notities van de website.

Gebruik van Google Analytics

Onze website gebruikt de analytische service Google Analytics. Deze web analytics dienst wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (hierna afgekort tot: Google).

Dit analyse-instrument werkt op basis van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat wordt verzonden wanneer u een website bezoekt en wordt tijdelijk opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker om het in staat te stellen het gebruik van de website te analyseren. De cookie-informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Voorafgaand aan deze, als een deel van het IP-anonimisering, wordt uw IP-adres verkort door Google. Dit geldt voor de lidstaten van de Europese Unie of de andere ondertekenaars van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Namens ons zal Google de verzonden informatie gebruiken om een rapport over het gebruik van de website te genereren.

Het IP-adres overgedragen door Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens welke in het bezit zijn van Google. Wilt u het gebruik van cookies stoppen, dan kunt u dit doen door het veranderen van de lokale instellingen in de Internet-browser (het programma voor het openen en weergeven van webpagina's) die u op uw computer gebruikt (bijvoorbeeld Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox, etc.) . U kunt inloggen en verwerking van uw gegevens via Google cookies voorkomen door het downloaden en installeren van een browser plug-in, die Google biedt voor downloaden bij het klikken op deze link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de